18:48

234. A6W - tydzień piąty.

11:55

233. Październikowy róg obfitości - projekt denko.

19:59

232. A6W tydzień czwarty.

21:09

231. O październiku, który przywitał nas zmarzniętym nosem, a pożegnał piękną, złotą jesienią.